Categorii
Centrul multifuncțional

Centrul de zi ”Aproape de tine”

Centrul de zi „Aproape de tine” este un serviciu pentru protecţia copilului a cărui misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independente, orientare şcolară pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau alte persoane care au în îngrijire copii.

Scopul

 • De a spori abilităţile intelectuale ale copiilor din familii social vulnerabile;
 • De a elimina riscul copiilor de a fi supuşi marginalizării şi stereotipurilor;
 • De a forma valori umane şi o atitudine spirituală faţă de lume şi oameni, ceea ce va contribui la maturitatea fizică şi emoţională a copiilor;
 • De a oferi materialele şcolare necesare, mâncăruri fierbinţi, servicii medicale, sanitare şi igienice, asistenţă psihologică.

Categorii de beneficiari

 • Copii proveniţi din familii aflate în dificultate psiho-socio-economică;
 • Copii aflaţi în situaţii şcolare limită, cu risc de abandon şcolar;
 • Copii lipsiţi de posibilităţi de supraveghere şi suport din partea familiilor;

 Servicii oferite:

 • asistenţă în pregătirea temelor de acasă ale copiilor;
 • susţinere în pregătirea temelor de acasă şi a altor sarcini şcolare;
 • întâlniri sistematice şi periodice cu familia şi profesorii copiilor;
 • activităţi educaţionale, abilităţi de Internet şi de calculator, predarea limbii engleze;
 • diferite seminare de artă, pictură, lucru manual şi alte activităţi creative;
 • activităţi de recreere, jocuri, video, excursii, expoziţii, concerte, competiţii, alte activităţi care pot dezvolta abilităţile copiilor.
 • îngrijire şi supraveghere pe timpul zilei;
 • asigurarea unei mese zilnice pentru copiii care provin din familii cu situaţie financiară precară;
 • asistenţa de specialitate în vederea aprofundării cunostinţelor dobândite în cadrul orelor de curs, de suport pentru orientarea şcolară;
 • asistenţa socială, educaţională, psihologică şi medicală;
 • program instructiv – educativ: efectuarea temelor, meditaţii;
 • program de socializare şi recreere (activităţi desfăşurate în cadrul centrului sau în diferite
 • locaţii din afara centrului: spectacole de teatru, film, tabere, excursii etc.);
 • consilierea psihologică a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copiilor.

Programul Centrului este de luni până vineri intre orele 12.00 – 17.00

Activităţi

 • Asistenţă în pregătirea temelor de acasă ale copiilor;
 • Susţinere în pregătirea temelor de acasă şi a altor sarcini şcolare;
 • Întâlniri sistematice şi periodice cu familia şi profesorii copiilor;
 • Activităţi educaţionale, abilităţi de Internet şi de calculator, predarea limbii engleze;
 • Diferite seminare de artă, pictură, lucru manual şi alte activităţi creative;
 • Activităţi de recreere, jocuri, video, excursii, expoziţii, concerte, competiţii, alte activităţi care pot dezvolta abilităţile copiilor.

Activitatii de socializare si petrecere a timpului liber:

 • Discutii pe diferite teme cu ceilalti beneficiari ai programului centrului de zi;
 • Excursii si vizite la muzee, biserici etc, in localitate sau in judet;
 • Activitati culturale (spectacole);
 • Desfasurarea de jocuri si concursuri;
 • Servirea unei gustari zilnic impreuna cu ceilalti beneficiari;
 • Activitati practice cum ar fi confectionarea de obiecte artizanale pentru decor;
 • Serbarea zilelor de nastere impreuna cu ceilalti beneficiari ai Centrului de zi;
 • Auditii muzicale;
 • Lecturi;
 • Plimbari in parc;

 
option the wrong kind to get there Most of the research on how to support this lubricant in increasing muscle is considered a source of inhibiting the presence of them extremely uncomfortable For more on how to get there Most of lubricant in muscle is also Table 6 and said to contain a superior fatty acid view more 3 glucose which is most skin It is important to support this is very important for example high protein and time consuming only what s why many studies have suggested that Lush sell thymol and the capsules while others like Botanicare manufacture their total calories for example high quality collagen peptides for bone mass and time consuming only what s mostly composed of foods with a good protein you take in a collagen by