Categorii
Proiecte Sunt și eu aici

Sunt și eu aici!

Asociația Mâini Întinse în parteneriat cu Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea derulează proiectul “Sunt și eu aici” în perioada 1 iulie 2013 – 30 iunie 2014. Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contributiei Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.  

Obiectivul general al proiectului este Consolidarea capacităţii Asociaţiei Mâini Întinse de a dezvolta programe de combaterea excluziunii sociale a copiilor asistaţi  social prin folosirea unei metode    non-formale : trupa teatru social de păpuşi şi are ca obiective specifice:

  1. Crearea și dotarea unei structuri sociale teatrale în cadrul Centrului Multifuncţional de Asistenţă Socială  cu rol de a iniția și dezvolta abilităţi de viaţă și sociale prin metoda artei teatrului de păpuşi
  2. Dezvoltarea abilităţilor sociale şi relaţionale pentru  50  copii asistaţi social şi 20 tineri liceeni într-un mod creativ prin metoda teatrului social de păpuşi în vederea combaterii excluderii sociale
  3. Conştientizarea comunităţii locale şi promovarea activităţilor sociale derulate de Asociaţia Mâini Întinse prin susţinerea de 10 spectacole educative  cu trupa de teatru social de păpuşi în vederea incluziunii sociale a persoanelor asistate social.

Consolidarea  capacităţii organizaţionale a Asociaţiei Mâini Întinse:

  1. Îmbunătaţirea performanţei Asociaţiei Mâini Întinse  prin recertificarea Sistemului de Management al Calităţii conform SR EN ISO 9001:2008  avand in vedere includerea in servicii sociale și pe cel privind dezvoltarea de abilităţi privind teatru social
  2. Creșterea vizibilităţii Asociaţiei Mâini Întinse prin organizarea a 2 acţiuni : 1 eveniment tip „Porţi deschise“ şi 6 seminarii în Regiunea de Sud-Est pentru diseminarea rezultatelor proiectului şi transfer de know-how.

Raport eveniment lansare