Categorii
Pasul face diferenta

Eveniment final al proiectului „Pasul face diferența”

Ideea  proiectului s-a născut din dorinţa de a demonstra că şi copii cu dizabilități pot simţi emoţiile, se pot manifesta într-un context tolerant și lipsit de rasism în comunitatea tulceană, crescând astfel sprijinul pentru familiile copiilor cu dizabilităţi oferind o pauză scurtă .

Proiectul  Pasul face diferența a urmărit  creşterea gradului de acces la servicii de recuperare şi reabilitare pentru 20 de copiii cu dizabilităţi, beneficiari ai serviciului social licențiat Centrul PauzeScurte din Tulcea str.Balizei nr.54.

Programul terapiilor de recuperare a stimulat imaginaţia, creativitatea şi implicarea specialistilor, având un caracter ludic, imagistic, practic, respectând modul natural de învăţare a creierului. Terapiile au fost adaptate după Aria curriculară a Terapiei Educațională Complexă și Integrată explorând componentele:Socializare, Ludoterapie, Terapie ocupațională, Terapie Cognitivă și Terapia tulburărilor de Limbaj, Stimulare tactilo-kinestezică

Un  alt rezultat l-a constituit dezvoltarea şi diseminarea în 2 ateliere de educare teoretică și 2 atelierele practice a unui pachet de informaţii cuprinzător şi disponibil, într-un  limbaj simplu părinților cu dizabilități, în scopul soluţionării problemelor comportamentale ale copiilor.

Sub deviza “do it yourself”, în cele 2 atelierele practice s-a dezvoltat îndeminarea și abilitatea părinților de a realiza cu propriile capacități, sub îndrumarea persoanelor specializate o Alee terapeutică pentru copii lor, dar și pentru alți beneficiari ai serviciului social licențiat  Centrul PauzeScurte. Aleea propune „terapia mersului desculţ” şi este alcătuită din mai multe texturi: piatră de râu, pietriş, piatră spartă, pământ  de pădure,  buşteni de răşinoase, cauciuc, plastic și iarbă de gazon . E o oportunitate de învăţare imediată pentru toţi beneficiarii şi o terapie la îndemâna oricărui vizitator care poate păşi peste acestea, experimentând o adevărată terapie de relaxare prin simpla atingere a piciorului gol de elementele amintite.

A fost sporit gradul de conștientizare publică cu privire la copiii cu dizabilități  prin desfășurarea unei seminar de conștientizarea comunității și lansarea unei expoziții cu lucrările copiilor și poze de la sesiunile de terapie.