Categorii
Activ-virtual, pașnic-real

Proiectul „Activ-Virtual, Pașnic-Real” se încheie, comportamentele pașnice continuă

În perioada 15 iulie 2016 – 30 noiembrie 2016, Asociația Mâini Întinse a derulat proiectul Activ-virtual, pașnic-real, finanțat de Consiliul Județean Tulcea, în parteneriat cu Poliția Municipiului Tulcea, Școala Gimnazială I.L.Caragiale Tulcea, Școala Gimnazială Frecăței și Primăria Isaccea – Centrul de zi.

S-a stabilit ca persoană de contact pentru Cataloi domnișoara Anișoara Dorașcu și s-a decis ca atelierul să se desfășoare la Casa Valentin, într-un mediu mai puțin formal și mai prielnic pentru scopul și obiectivele proiectului. Școala Gimnazială I.L.Caragiale Tulcea a cerut să participe la ateliere cu mai multe clase decât cele prevăzute inițial, numind reprezentant pe doamna Cristina Elena Stelea. Cadrele didactice implicate în desfășurarea proiectului au fost: Boșcu Laura, Bobîrneci Daniela, Radu Erika, Simionov Domnica, Ciulei Minodora, Custutră Mioara, Manole Carmen, Cristian Victoria, atelierul având loc la Centrul „Aproape de Tine”. Împreună cu Primăria Isaccea, s-a luat hotărârea ca atelierul să fie susținut la Centrul Pentru o zi mai bună, participând cei 20 de beneficiari ai centrului, numind responsabil pe doamna Pomazan Nora.

Au fost și alte solicitări din partea Școlii Gimnaziale I. Nenițescu, doamna Obreja Simona, și Școlii Generale Alexandru Ciucurencu, doamna Camburu Viorica, pentru a participa la atelierul desfășurat în cadrul proiectului, considerând subiectul relevant și de interes general pentru elevi. Existând dorința ca ei să practice, să pună în acțiune o conduită de toleranță și conviețuire pașnică, să contribuie la dezvoltarea valorilor şi regulilor potenţatoare, care să confere forţă şi motivare de combatere a violenţei şcolare, s-au încheiat parteneriate, depășindu-se numărul de 150 de copii de vârstă școlară din clasele I-IV, beneficiari direcți ai proiectului.

Atelierul a fost conceput pentru copii, ca ei să practice, să pună în acțiune o conduită de toleranță și conviețuire pașnică, să contribuie la dezvoltarea valorilor şi regulilor potenţatoare, care să confere forţă şi motivare de combatere a violenţei şcolare.

Atelierul a cuprins: o componentă informativă, cu conținut static, care cuprinde informațiile cu caracter general pentru violență; o componentă tehnică, cu un caracter dinamic; o componentă practică, demonstrativă, care are ca scop prezentarea către copii a diversităţii şi a armoniei produse de valorile şi regulile potenţatoare în vederea prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.

Urmărind scopul proiectului de a promova conduita de toleranță și conviețuire pașnică în vederea prevenirii şi combaterii violenţei şcolare în rândul elevilor din județul Tulcea, echipa de proiect a avut în vedere ca activitățile desfășurate pe parcursul atelierului creativ să contribuie la dezvoltarea valorilor şi regulilor potenţatoare, care să confere forţă şi motivare de combatere a violenţei şcolare.

Programul educativ a urmărit ilustrarea și identificarea tipurilor de violență, enumerarea și exemplificarea motivelor care stau în spatele comportamentelor agresive, descoperirea și comentarea unor proverbe care au legătură cu violența, selectarea situațiilor care exprimă comportamente dezirabile, opuse violenței, atribuirea valorii de adevăr unor afirmații despre violență, realizarea „Regulamentului Activ-virtual, pașnic-real” și decorarea unor pietre.

S-a convenit ca fiecare participant să plece de la atelier cu un element de aducere aminte, un săculeț imprimat cu numele proiectului, finanțatorul. Copiii au avut ocazia să-și exerseze creativitatea, decorând și personalizând pietrele. Piatra, element ce poate fi folosit în exprimarea violenței, a fost transformată în obiect de artă, în piatră de aducere aminte a faptului că agresivitatea dăunează și că cei puternici nu răspund cu violență, ci găsesc alternative pașnice pentru a face față realității.

În cadrul sesiunilor creative desfășurate, s-au dezvoltat atitudini şi practici în spiritul non-violenței. Pentru a promova conduita de toleranță și conviețuire pașnică în vederea prevenirii și combaterii violenței, beneficiarii au fost încurajați să-și dezvolte îndemânarea și abilitatea de a realiza cu propriile capacități, sub îndrumarea echipei de proiect, lucrări artistice, desene, eseuri, poezii, în urma informațiilor acumulate privind conduita tolerantă și de conviețuire pașnică.

Având în vedere că o poză valorează cât o mie de cuvinte, cele 101 lucrările artistice au fost fotografiate și expuse virtual, urmărind să impresioneze, să educe publicul larg printr-o manieră non-formală, întărind dialogul social privind toleranța dată de valori şi reguli potenţatoare, constituind motivații puternice şi modelând atitudini în spiritul non-violenţei.

Expoziția a avut un mare impact, felicităm toți participanții și cadrele didactice care s-au implicat. Lucrarea câștigătoare este a elevului Casian Rareș, clasa a II-a B, Școala Ion Luca Caragiale. Acesta este așteptat la Centrul Aproape de Tine, str. Balizei, nr. 54, pentru a-și ridica premiul.

Activ-Virtual, Pașnic-Real a fost un proiect ce a oferit, prin educație și exprimare a talentului artistic, oportunitatea de a avea impact în spatiul virtual printre egali, într-o nouă formă de conectare orietată pe scop, acela de a promova conduita de toleranță și convițuire pașnică în vederea prevenirii şi combaterii violenţei şcolare în rândul elevilor din județul Tulcea.