Categorii
Succes prin valori comune

Valorile comune dobrogene: recunoașterea divinității, iubirea aproapelui, respectul pentru mediul înconjurător și etica muncii promovate în ateliere non-formale participative

Într-o perioadă atât de importantă în viața adolescenților, a elevilor de liceu, dezvoltarea caracterului este influențată de mulți factori interni și externi. Contribuția pe care familia, școala, prietenii, societatea o aduce la formarea viitoarei generații, este importantă astfel încât este necesar un efort planificat,  coordonat, susținut și evaluat în permanență spre succes.

Privind la istoricul de renume al coexistenței etniilor ce aparțin comunității din Dobrogea și pornind de la faptul dovedit că viața acestora a fost mereu pașnică în ciuda diferențelor, proiectul „Succes prin valori comune” dorește să evidențieze modul în care s-a realizat cu succes această coeziune.

În luna octombrie, patru instituții de învățământ din județul Tulcea au răspuns pozitiv la nevoia de identificare și acționare în spirit comun și de succes al valorilor potențatoare: Liceul Grigore Moisil Tulcea, Colegiul Dobrogean Spiru Haret Tulcea, Colegiul Economic Delta Dunării Tulcea și Liceul Teoretic Constantin Brătescu Isaccea

Elevii, sub coordonarea echipei de proiect și a cadrelor didactice Buzoianu Cristina, Sterea Constantin Cristian ,Nedelcu Oana Andrea, Udrea Mihaela, Geangursi Sevici, Condrat Mihaela, Dorobanțu Gabriela, Purcherea Laurența Lili, Andrei Daniela, Lungu Mihaela și Tudor Nela  au pornit într-o incursiune de a descoperi care sunt acele valori de bază comune unui grup restrâns de etnii, alături de românii din Dobrogea: grecii, romii și turcii.

Parteneriatele încheiate cu Uniunea Democrată Tulcea – Filiala Tulcea, Comunitatea Elenă din Tulcea și Partida Romilor Pro Europa Tulcea au stabilit cadrul legal de documentare a activității elevilor și echipei de proiect.În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții acestor etnii, Stoica Gabriel (etnia romilor din Județul Tulcea), Gheorghe Ecaterina – Chety Stathopoulou, (etnia grecilor din Județul Tulcea),  Nurten Beigean (etnia turcilor din Județul Tulcea) tinerii au putut afla mai multe din istoricul etniilor pe teritoriul României și în special în Dobrogea și au descoperit modul în care valorile esențiale au fost promovate în cadrul etniilor.

“Recunoașterea divinității”, „Iubirea de semeni”, „Etica muncii” și „Preocuparea pentru protecția mediului” au fost observate în cadrul celor patru etnii (romi, greci, turci și români) și s-au făcut propuneri pentru a transpune în practică prin intermediul unor activități concrete, cele patru valori comune ce conduc la succes.

Atelierele de lucru din cadrul fiecărei instituții de învățământ au adus un interes special temei proiectului și au produs o dorință autentică de a identifica modul în care valorile comune sunt reprezentate de viața, obiceiurile, tradițiile purtate timp de secole până în prezent de aceste etnii.