Categorii
Instruire, Implicare, Impact

Instruire, Implicare, Impact

Proiectul Instruire, Implicare, Impact în parteneriat cu Colegiul Național al Asistenților Sociali Sucursala Teritorială Tulcea, prin suportul oferit de Primăria Tulcea conform Legii 350/2005 în perioada iunie/decembrie 2018 va îmbunătăți competențele și abilitățile necesare unui comportament etic în recuperarea şi asigurarea integrării, accesului la educaţie în sistemul de învaţământ public de masă şi încetarea discriminării copiilor cu dizabilități prin instruire/curs  în domeniul social pentru specialiștii din comunitatea tulceană.

Cursul va fi avizat și creditat la Colegiul Naţional al Asistenților Sociali din România.

Conceptul de incluziune socială ca o resursă de cooperare prin experiențe provocatoare şi prin metode apreciative şi nondiscriminative, va constibui la dezvoltarea cognitivă și la noi  abilități de relaționare pentru copii cu dizabilități beneficiari ai serviciului social licențiat PauzeScurte, prin împlicarea specialistilor participanți la cursul Instruire, Implicare, Impact ca și componentă practică.

Pentru asigurarea cadrului necesar de integrare socială copiilor cu dizabilități din comunitatea tulceană cu impact în îmbunătățirea calităţii vieții acestora, se va organiza un seminar de transfer de bune practici şi experiente  pentru dezvoltare unei rețele  de lucru locală  interdisciplinară şi interinstituţională, pentru  dinamizarea performanțelor specialiștilor, furnizori de servicii sociale, dar şi pentru găsirea de soluţii optime în integrarea socio-educaţională şi limitarea disciminării şi a excluziunii sociale, promovând incluziunea socială şi acceptarea necondiţionată a fiecărei fiinţe umane.