Categorii
PauzeScurte Proiecte

Proiectul ”PauzeScurte”

Proiectul ”PauzeScurte”, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România,
răspunde unei nevoi identificate din comunitatea tulceană și va fi implementat de Asociația Mâini Întinse în parteneriat public-privat cu Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea în perioada 01.07.2014 – 31.12.2015. Astfel, se va dezvolta un serviciu social inovativ și va crește capacitatea Asociației Mâini Întinse de a furniza servicii sociale.

Obiectivul general: Creșterea capacității Asociației Mâini Întinse de a furniza servicii sociale copiilor cu dizabilități, cu cerințe educative speciale și familiilor lor din municipiul Tulcea

Obiective specifice:

  1. Crearea, dezvoltarea și furnizarea serviciului social tip PauzeScurte care să contribuie la creşterea calităţii vieţii a 40 de copii cu dizabilități, cu cerințe educative speciale și a familiilor lor din Tulcea.
  2. Dezvoltarea unei rețele locale de lucru în vederea acordării de sprijin și de programe de incluziune socială pentru copii cu dizabilități, cu cerințe educative speciale și pentru familiile lor.
  3. Consolidarea rolului Asociației Mâini Întinse ca furnizor de servicii sociale ]n etapele de evaluare a nevoilor, planificare, implementare, monitorizare și evaluare prin crearea unei echipe de management și de experți cu roluri bine definite, identificarea metodelor de a crea și dezvolta parteneriate de tip public – privat în scopul creșterii capacității tuturor factorilor interesați de a rezolva necesitățile grupurilor vulnerabile.
  4. Consolidarea capacităţii organizaţionale a Asociaţiei Mâini Întinse.
  5. Facilitarea dezvoltării competențelor umane a 10 persoane angajate și a 10 voluntari în vederea creșterii performanței organizației în furnizarea serviciilor sociale.

Conținutul acestei secțiuni de website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org

ShortBreaks is a project in partnership with D.A.P.S. Tulcea – The Assistance and Social Protection Headquarters (partnership that is improving the capacity of Helping Hands Charity to provide social services for disabled children, children with learning disabilities and their families within the premises of the newly created Centre and duly licensed) for the benefit of a new segment of beneficiaries – disabled children.

The ShortBreaks Centre is running at the location in Tulcea, street Balizei 54, in a neighborhood known as „Lotizare” and is visible and accessible by bus, car or walk. We have a master plan of sessions with themes of stories that are the ground for 72 workshops for puppets theatre, play therapy, art therapy and therapy through music.

An extraordinary increment is that we have created through the ShortBreaks Project a Poly sensory room, the only of such kind in the entire County of Tulcea, providing a service that comes after the request of the parents of children that suffer from various forms of psychological disabilities. Such innovative and beneficial, too, the Poly Sensorial stimulation activity is increasing the quality of overall social services provided by the Helping Hands Charity within the ShortBreaks Project, as Helping Hands Charity is currently the only Charity with the necessary resources for such type of therapy in the entire territory of Tulcea County.

The therapy sessions are increasing the number of opportunities of cultural artistic manifestations, opportunities to socialize between and with persons with disabilities and, also, to create a positive environment of valuing the art, talent, creativity of the 41 children with disabilities, and others in future. By the ShortBreaks project, the Helping Hands Charity has become known to the community and for its activities and resources available.

The availability of the Centre being open and to include visitors, to present its facilities and programs and being transparent, continues to contribute to projecting an image of reliability and uthenticity of the services provided.

The ShortBreaks project is co-funded by the SEE 2009-2014 grants, through the NGO Fund in Romania and it is developed between 01 July 2014 – 31 Decembre 2015.