Categorii
PauzeScurte

Ateliere interactive și sesiuni de optimizare personală

La nivelul serviciului social PauzeScurte s-au desfășurat începând cu 01 martie 2015 activități specific de Supraveghere, îndrumare, Asigurarea unei gustări, Programe educaționale– referitoare la norme de comportament social, abilități de igienă, terapii de expresie și ocupaționale ( artterapie, meloterapie, ergoterapie), Activități de socializare, Sprijin în obținerea drepturilor prevăzute în legislația in vigoare – informare, consiliere, îndrumare, sprijin oferit de managerul și asistentul manager al proiectului. A fost realizată și implementată o strategie participativ-activă, astfel încât  activitatea să fie centrată pe copil și familie şi să răspundă necesităţilor  actuale.

S-au   ales metode active şi de grup în desfăşurarea activităţilor cu măsură, echilibrate în economia de timp, lucrul cu grupuri mici de 5-6 copii în funcție de dizabilitate, pînă la individualizare şi respectarea ritmului propriu al fiecărui copil.

În cadrul acestor sesiuni tematice și în camera senzorială nou amenajată prin proiect s-a urmărit manifestarea interesului pentru dezvoltarea colaborării copil-părinte echipă , valorificarea potențialului creativ al grupului țintă implicat în proiect precum și deprinderea unor tehnici specifice terapiilor pentru copii cu dizabilități.Temele abordate și sesiunile s-au desfășurat într-un cadru nonformal, cu elemente de noutate propice dezvoltării potențialului creativ al tinerilor și al copiiilor.

 Pentru părinții care accesează serviciul social PauzeScurte este pregătit un timp de   relaxaze unde pot citi, asculta muzică, viziona filme alături de un specialist psiholog voluntar Ilie Prasinia.

Părinții și tutorii beneficiarilor serviciului social PauzeScurte, sau beneficiat  de  ateliere interactive și sesiuni de Optimizare Personală. Temele abordate au fost Valorizarea copiilor, Acceptarea și dezvoltarea potențialului copiilor cu dizabilități, Dizabilitatea nu este o boală, Discuții liber

Voluntarii formați in cursul de pedagog social joacă un rol esențial în activitatea derurării serviciului social. Implicarea în activităţiile de voluntariat au fost  o formă de învăţare socială, chiar dacă de multe ori aceasta nu a fost conştientizată. Implicarea în activităţile serviciului social PauzeScurte au dezvoltat o serie de abilităţi şi competenţe sociale, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială. Timpul petrecut cu copiii cu dizabilități au transformat într-o persoană conştientă de mult mai multe aspecte ale lumii din jurul lor.

Voluntarii au observat  rampa de acces , implicarea alături de persoane cu dificultăţi de deplasare  i-a făcut  să înţeleagă problemele cu care această categorie se confruntă .

Voluntarii au reuşit să vadă lumea prin ochii celorlalţi şi să înţeleagă şi să observe limitele incorecte pe care societatea le pune uneori în faţa unora dintre membrii ei, devenind astfel mai solidari şi mai toleranţi, dar şi mai conştienţi de limitele comunității noastre.

În cadrul sesiunilor tematice voluntarii au  un timp cu extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, generând dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în lucrul cu copii cu dizabilități. Invăţarea inductivă, a pornit de la situaţii generale – sau de la cunoştinţe teoretice – în cadrul cursului oferit prin proiect care au fost apoi translatate în activităţi practice specifice ( ludoterapie, arterapie, teatru social-povești terapeutice, meloterapie și camera senzorială).