Categorii
Doi la puterea Noi

Doi la puterea Noi

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

Asociația Mâini Întinse Tulcea în parteneriat cu Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea anunță implementarea proiectului Doi la puterea Noi finanţat  în cadrul apelului COERENT din Programul RO10 “Copii si tineri aflați în situații de risc si  inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”cu finanţare din Mecanismul Financiar al SEE 2009-2014 în România  în perioada 24.04.2015 – 31.12.2016.

Asociația Mâini Întinse, furnizoare de servicii sociale, oferă din experiența practică  un serviciu social inovativ ,  promovând și dezvoltând o inițiativă menită să imbunătățească măsurile de combatere a discriminării copiilor în situații de risc și de ce nu, furnizorii de servicii sociale ce se pot  trezi în rutină fără a urmări  incluziunea socială.

Va fi iniţiat şi implementat o măsură integrată  cu responsabilităţi şi atribuţii distincte de conducerea axată pe funcţionarea curentă. Totodata se va atinge și obiectivul apelului Coerent prin implementarea unei inițiative concrete de reducerea inegalităților prin alegerea zonei Deltei Dunării, care este diferită nu doar prin poziție ci și prin lipsa alternativelor de socializare pentru copii în risc.

 Proiectul Doi la puterea Noi are următoarele direcții de acțiune: dinamizarea performanțelor  furnizorilor de servicii sociale publice și private din zona de SudEst , NordEst prin includerea în paleta de servicii sociale de socializare : metoda teatrului de păpuși în vederea incluziunii sociale, dezvoltarea unei rețele de lucru locale pentru  copii aflați în situații de risc din Delta Dunării în vederea implementării unui program de incluziune socială  și inițierea  unei organizații nonguvernamentale din Delta Dunării prin acreditare și aplicarea serviciului social de socializare prin metoda teatrului de păpuși.

Furnizorii de servicii sociale vor fi echipați cu Ghidul Doi la puterea Noi  pentru a putea preveni şi combate riscul de excluziune socială, de creştere a calităţii vieţii şi de promovare a incluziunii sociale pentru toţi copiii care fac parte din comunitățile defavorizate.

Valoarea adăugată a proiectului constă în promovarea unui mediu adecvat destinat dezvoltării serviciilor de socializare în zona furnizorilor de servicii sociale din Sud-Est și Nord-Est a României și în angrenarea factorilor de interes într-un sistem eficient de schimburi , de dezvoltare de noi propuneri, rezultatul fiind dat de puterea celor 2 categorii de reprezentanți publici si privați, la fel cum sugerează titlul și valorificarea noilor oportunităţi de teatru social de păpuși.

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

ȘTIRI DIN PROIECTUL ”DOI LA PUTEREA NOI”

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org

www.granturi-corai.ro

 

logo-COERENT

logo-FRDSlogo-eea-grants

 

 

 

 

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.