Categorii
Doi la puterea Noi

Un PLUS de care ne bucurăm

În urma derulării proiectului Doi la puterea Noi  Asociatia Mâini Întinse, în parteneriat cu Direcția de Asistenta și Protecție Socială Tulcea prin suportul oferit de apelul COERENT din Programul RO10, cu finanțare din Mecanismul Financiar al SEE 2009-2014 și prin oportunitatea continuării proiectului Doi la puterea Noi în varianta PLUS până în Octombrie 2016, s-au înregistrat următoarele rezultate:

 • 74 Reprezentanți ai autorităţilor locale, judeţene şi 58 reprezentanți ai entităţilor aparţinând sectorului privat – societăţii civile au dobândit cunoştinţe noi şi specifice în ceea ce priveşte egalitatea de şanse, discriminare, înţelegerea interculturală, respect pentru diversitate prin:
  • 4 evenimente în campania de informare şi conştientizare în zona de Sud Est și Nord Est a României
   • Piatra Neamț – Noiembrie 2015
   • Tulcea  – Ianuarie 2016
   • Brăila – Februarie 2016
   • Buzău – Aprilie 2016
  • 4 evenimente regionale
   • Iași – Noiembrie 2015
   • Bacău – Februarie 2016
   • Galați – Februarie 2016
   • Constanța – Iunie 2016
 • Un Studiu de Impact privind activitățile de socializare derulate de Asociația Mâini Întinse și modul în care aceste servicii au fost percepute de beneficiari și de comunitate în general
 • Un ghid în format electronic al unei metode-non formale de teatru social de păpuși – Ghidul Doi la puterea Noi –  în activitățile de socializare pentru copii aflați în situații de risc, ghid distribuit tuturor furnizorilor de servicii sociale acreditați publici si privați din Regiunea Nord-Est, Sud Est prezenți prin reprezentanții lor la evenimente.
 • Dezvoltarea unei Rețele de suport în vederea promovării programelor de incluziune socială prin metode inovative de socializare și petrecere a timpului liber și acordării de sprijin copiilor în situație de risc din Delta Dunării – iulie 2015
 • Dezvoltarea unei Rețele de colaborare, schimb de experiență şi bune practici menită să combată practicile discriminatorii, excluziunea socială şi economică a grupurilor dezavantajate, inițiate în comun de reprezentanți ai sectorului public, împreună cu actori aparținând societății civile și sectorului privat ce aplică cunoștințe și abilități specifice în metoda teatrului de păpuși din zona de Sud Est și Nord Est a României-  august 2016
 • Implementarea unui Model de incluziune socială în cadrul unui ONG din Delta Dunării, servicii sociale, tip Centru de Zi, pentru 10 copii în situații de risc din Dunavățu de Jos, județul Tulcea, în cadrul Centrului ”Raza Soarelui”
 • S-au realizat 2 tabere interculturale în vacanța de vară pentru
  • 22 de copii beneficiari din Dunăvățu de Jos și Tulcea în iulie 2016
  • 20 de copii beneficiari din Isaccea în august 2016 la Casa Valentin Cataloi, Com. Frecăței, Jud. Tulcea.
 • Dezvoltarea de cunoștințe și abilități specifice în metoda teatrului de păpuși social în cadrul unor ateliere participative de formare pentru  specialiștii din serviciile sociale prin participarea la un Curs de formare

Constanța – Iunie 2016 –  28 de specialiști participanți.

Iași Septembrie 2016 pentru  specialiști din DGASPC Iași și Penitenciarul Iași

 • Au fost organizate  sesiuni de teatru social cu păpușile marionete pentru copii în situație de risc din Delta Dunării  pentru îmbunătățirea abilităților sociale pentru 70 de copii în situație de risc din care 25 rromi din comunitatea tulceană în cadrul a 48 de ateliere non-formale folosind metoda teatrului de păpuși.
 • Programul Eu și cei din jurul meu a fost gândit să reprezinte un program educativ care să îndrume pas cu pas cei 70 de copii în situații de risc într-o manieră facilă, dar eficientă, modul de constituire, scopul, obiectivele, metodele și tehnicile de lucru, desfășurarea activităților și rezultatele așteptate, astfel încât să poată fi aplicat la nivelul fiecărui grup de beneficiari romii și de alte etnii.

Eu și cei din jurul meu are drept scop creșterea gradului de incluziune socială și a calității vieții romilor prin asigurarea accesului la activitățile inovative de exersare a abilităților de viață și sociale, combaterea marginalizării, implicarea comunității și asigurarea sustenabilității intervențiilor de incluziune socială prin păpuși marionete. A fost elaborat programul și materialele suport pentru atelierele de formare (participative) non-formale tematice ce folosesc metoda teatrului de păpuși, pentru grupul țintă

Din 48 de ateliere s-au efectuat 41, primele 24 adresându-se unui număr de 50 de beneficiari din care 5 romi, următoarele 17 adresându-se unui număr de 70 de beneficiari din care 25 sunt romi.

Proiectul PLUS Doi la puterea Noi  continuă să își mărească impactul și prin diseminarea rezultatelor proiectului către comunitate, județ, Regiune și în plan național, atât pentru actorii din sfera serviciilor social cât și pentru beneficiarii și reprezentanții acestora.