Categorii
SOLIDAR - efort comun pentru un viitor mai bun

Susținem solidaritatea și eforturile comune pentru un viitor mai bun

Asociația Mâini Întinse Tulcea în parteneriat cu Asociația Centrul pentru dezvoltare durabilă Delta Nova Constanța și Asociația pentru Sprijin in Dezvoltarea Economiei Sociale – Incluziune, Responsabilitate Cooperatista, Antreprenoriat Social derulează proiectul  SOLIDAR – EFORT COMUN PENTRU UN VIITOR MAI BUN POCU/449/4/16/128673.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea sociala si combaterea saracieii” Obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”

Perioada de implementare 31 iulie 2019 – 28 februarie 2022.

Activitățile urmăresc consolidarea și dezvoltarea abilităților, cunoștintelor, creșterea capacitații de ocupare și de dezvoltare a unei activități independente pentru 102 persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale din regiunea Sud-Est, în vederea promovării unor activități și servicii generatoare de venit care să asigure integrarea/ reintegrarea activă și participativa a acestora pe piața muncii, în structurile de economie socială.

Înființarea a 12 întreprinderi sociale în Tulcea și Constanța va contribui la crearea a 46 noi locuri de muncă. Întreprinderile sociale sunt, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Cele 12 întreprinderi contribuie la dezvoltarea comunităților locale, inclusiv prin angajarea de persoane aparținând unor grupuri vulnerabile, facilitând accesul tuturor la resursele și serviciile comunității.