Categorii
Doi la puterea Noi

Studiu de impact privind activitățile de socializare derulate de Asociația Mâini Întinse Tulcea

În cadrul proiectului Doi la puterea Noi, în perioada aprilie-iulie 2015 s-a derulat activitatea 2.1.1 Studiu  de impact  privind activitățile de socializare  derulate de Asociației Mâini Întinse.

Studiul a urmărit consolidarea graduală a capacităţii  organizației ca furnizor de servicii sociale în activitatea de socializare în ultimii 3 ani. Prin realizarea acestui  studiu  a fost valorizată şi diseminată activitatea de socializare în special prin metoda teatrului de păpuși, oportunităţile de promovare a copiilor în situație de risc, metodele de lucru şi nevoile specifice ale acestui  grup vulnerabil. Studiul de impact a cuprins o analiză a tuturor activităților de socializare dirijate, derulate în cadrul Asociației Mâini Întinse.

Studiul a avut ca bază documente care se găsesc în dosarele beneficiarilor serviciilor sociale acreditate: planuri de interventie, rapoarte de evaluare, programe personalizate de interventie, planuri de servicii, procese verbale acțivități, fișe consiliere, documente întocmite cu ocazia derulării diferitelor activități de incluziune socială în cadrul Centrului Multifuncțional de Asistență Socială.

Studiul contribuie la realizarea obiectivului, la dezvoltarea capitalului uman folosit în serviciile sociale şi creşterea competitivităţii, prin asigurarea concordanţei nevoile copilului în situație de risc şi  generarea de noi oportunităţi de socializare și promovare a imaginii lor de a se integra cu succes în comunitățile locale.

Studiul este dovada că modelul și inovația serviciilor sociale de socializare din Asociația Mâini Întinse produc impact social substanţial, deci dorim să extindem  impactul ajutând alți furnizori de servicii sociale să adopte modelul. Studiul a fost realizat de o entitate specializată cu experiență în realizarea a cel puțin unui studiu sociologic.

Studiul reprezintă un instrument și în același timp un argument pentru realizarea și implicarea tuturor actorilor sociali în activități de socializare.

Descarcă PDF Studiu de impact